Back Bay Shuffle - Artie Shaw

Back Bay Shuffle

Artie Shaw