Black Mountain Blues - Bessie Smith

Black Mountain Blues

Bessie Smith