Lyrics

Taobh cùl an dorais cha bhi grian Suidh aig bòrd Cha bhi biadh 's cha bhi fìon Taobh cùl an dorais cha bhi grian Le èiginn ar n-èirigh às ar suain Le èiginn ar n-èirigh às ar suain An Gàidheal 'sa leabaidh An Gàidheal 'na shuain Le èiginn ar n-èirigh às ar suain Thàinig e à Sasainn ann Thàinig e Le eachaibh luath is iuchair throm Thàinig e à Sasainn ann Le èiginn ar n-èirigh às ar suain Le èiginn ar n-èirigh às ar suain An Gàidheal 'sa leabaidh An Gàidheal 'na shuain Le èiginn ar n-èirigh às ar suain Air làr 'san toll-dhubh cha bhi grian Cha bhi gealach 'S dubh an oidhche chaidleas sinn Air làr 'san toll-dhubh cha bhi grian Le èiginn ar n-èirigh às ar suain Le èiginn ar n-èirigh às ar suain An Gàidheal 'sa leabaidh An Gàidheal 'na shuain Le èiginn ar n-èirigh às ar suain
Writer(s): Calum Macdonald, Rory Macdonald Lyrics powered by www.musixmatch.com
instagramSharePathic_arrow_out