Listen to Nếu Được Làm Gió Bay Ngang Trời by Yến Lê

Nếu Được Làm Gió Bay Ngang Trời

Yến Lê

Pop

Music Video

NẾU ĐƯỢC LÀM GIÓ BAY NGANG TRỜI | YẾN LÊ | OFFICIAL MV
Watch {trackName} music video by {artistName}

Featured In

Listen to Nếu Được Làm Gió Bay Ngang Trời - Single by Yến Lê
ALBUMNếu Được Làm Gió Bay Ngang Trời - SingleYến Lê

Credits

PERFORMING ARTISTS
Yến Lê
Yến Lê
Lead Vocals
COMPOSITION & LYRICS
Yến Lê
Yến Lê
Songwriter
PRODUCTION & ENGINEERING
Yến Lê
Yến Lê
Producer
instagramPath