Music Video

Yagirino Watashi ~ A Travessia de Yagiri ~ Hosokawa Takashi ~ legenda em português
Watch {trackName} music video by {artistName}

Featured In

Listen to Takashi Hosokawa Best: Noto No Hito by Takashi Hosokawa
ALBUMTakashi Hosokawa Best: Noto No HitoTakashi Hosokawa
Listen to ’70s Japan Essentials featuring Takashi Hosokawa
PLAYLIST’70s Japan EssentialsApple Music ’70s
Listen to Enka Essentials featuring Takashi Hosokawa
PLAYLISTEnka EssentialsApple Music Kayōkyoku
Listen to ’80s Japan Essentials featuring Takashi Hosokawa
PLAYLIST’80s Japan EssentialsApple Music ’80s
Listen to The 72nd NHK Kohaku Utagassen featuring Takashi Hosokawa
PLAYLISTThe 72nd NHK Kohaku UtagassenJapanese Music
Listen to J-Pop Hits: 1983 featuring Takashi Hosokawa
PLAYLISTJ-Pop Hits: 1983Apple Music Kayōkyoku
Listen to The 62nd NHK Kohaku Utagassen featuring Takashi Hosokawa
PLAYLISTThe 62nd NHK Kohaku UtagassenApple Music
Listen to The 42nd NHK Kohaku Utagassen featuring Takashi Hosokawa
PLAYLISTThe 42nd NHK Kohaku UtagassenApple Music
Listen to The 61st NHK Kohaku Utagassen featuring Takashi Hosokawa
PLAYLISTThe 61st NHK Kohaku UtagassenApple Music
Listen to The 66th NHK Kohaku Utagassen featuring Takashi Hosokawa
PLAYLISTThe 66th NHK Kohaku UtagassenApple Music
Listen to The 26th NHK Kohaku Utagassen featuring Takashi Hosokawa
PLAYLISTThe 26th NHK Kohaku UtagassenApple Music

Credits

PERFORMING ARTISTS
Takashi Hosokawa
Takashi Hosokawa
Performer
COMPOSITION & LYRICS
Toru Funamura
Toru Funamura
Songwriter
Miyuki Ishimoto
Miyuki Ishimoto
Songwriter
instagramPath