Listen to Tân Cổ Đêm Cuối by Bình Trọng

Tân Cổ Đêm Cuối

Bình Trọng

Pop

23 Shazams

Music Video

DÊM CUỐI TÌNH YÊU KARAOKE TÂN CỔ SONG CA
Watch {trackName} music video by {artistName}

Featured In

Listen to Tân Cổ Đêm Cuối - Single by Bình Trọng
ALBUMTân Cổ Đêm Cuối - SingleBình Trọng

Credits

PERFORMING ARTISTS
Bình Trọng
Bình Trọng
Performer
COMPOSITION & LYRICS
Hoang Song Viêt
Hoang Song Viêt
Composer
PRODUCTION & ENGINEERING
Âm Nhạc Số Việt Nam
Âm Nhạc Số Việt Nam
Mixing Engineer
Huỳnh Tuấn
Huỳnh Tuấn
Mixing Engineer
instagramPath