Lyrics

Ai có về bên bến sông Tương Nhắn người duyên dáng tôi thương Bao ngày ôm mối tơ vương Tháng với ngày mờ, nhuốm đau thương Tâm hồn mơ bóng em luôn Mong vài lời em ngập hương Thu nay về vương áng thê lương Vắng người duyên dáng tôi thương Mối tình tôi vẫn cô đơn Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em Mơ hoài hình bóng không quên Hương tình mộng say dịu êm Bao ngày qua, thu lại về mang sầu tới Nàng say tình mới hồn tôi tơi bời Ngàn hoa cười đón mừng vui duyên nàng Tình thơ ngây từ đây nát tan Hoa ơi, thôi ngưng cười đùa lả lơi Cùng tôi buồn đắm đừng vui chi tình Đầy bao ngày tháng dày xéo tâm hồn này Lệ sầu hoen ý thu Ai có về bên bến sông Tương Nhắn người duyên dáng tôi thương Sao đành nỡ dứt tơ vương Mối duyên hờ từ nay bơ vơ Dây tình tôi nắn cung tơ Rứt lòng sầu trách người mơ Ai có về bên bến sông Tương Nhắn người duyên dáng tôi thương Bao ngày ôm mối tơ vương Tháng với ngày mờ, nhuốm đau thương Tâm hồn mơ bóng em luôn Mong vài lời em ngập hương Thu nay về vương áng thê lương Vắng người duyên dáng tôi thương Mối tình tôi vẫn cô đơn Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em Mơ hoài hình bóng không quên Hương tình mộng say dịu êm Bao ngày qua, thu lại về mang sầu tới Nàng say tình mới hồn tôi tơi bời Ngàn hoa cười đón mừng vui duyên nàng Tình thơ ngây từ đây nát tan Hoa ơi, thôi ngưng cười đùa lả lơi Cùng tôi buồn đắm đừng vui chi tình Đầy bao ngày tháng dày xéo tâm hồn này Lệ sầu hoen ý thu Ai có về bên bến sông Tương Nhắn người duyên dáng tôi thương Sao đành nỡ dứt tơ vương Mối duyên hờ từ nay bơ vơ Dây tình tôi nắn cung tơ Rứt lòng sầu trách người mơ Mối duyên hờ từ nay bơ vơ Dây tình tôi nắn cung tơ Rứt lòng sầu trách người mơ
Writer(s): Yen Lang, Thong Dat Lyrics powered by www.musixmatch.com
instagramPath