Music Video

Credits

PERFORMING ARTISTS
Chikuzen Sato
Chikuzen Sato
Vocals
Masayuki Sakamoto
Masayuki Sakamoto
Piano
Tomo'o Tsuruya
Tomo'o Tsuruya
Drums
Hideki Matsubara
Hideki Matsubara
Bass
Yoshito Tanaka
Yoshito Tanaka
Guitar
Yudai Sato
Yudai Sato
Synthesizer
Yusuke Nakano
Yusuke Nakano
Trumpet
Ryouchi Daigou
Ryouchi Daigou
Saxophone
Masaki Imai
Masaki Imai
Vocals
COMPOSITION & LYRICS
Ugetsu Nakayama
Ugetsu Nakayama
Lyrics
Franz Xaver Gruber
Franz Xaver Gruber
Composer
Joseph Mohr
Joseph Mohr
Songwriter
Masayuki Sakamoto
Masayuki Sakamoto
Arranger
PRODUCTION & ENGINEERING
Chikuzen Sato
Chikuzen Sato
Producer
instagramSharePathic_arrow_out