Lyrics

ما ماماما ماما ما ماما ماماما ماماما ماما ما ماما ما ماماما ماما ما ماما ماماما ماماما ماما ماتیک، ماتیک، ماتیک یادت میاد بچگیا اتاق اسباب بازیا من و تو و عروسکا مدرسه و هم بازیا رنگ کردن صورتکا تو دفتر نقاشیا لی لی و گرگم به هوا تو کوچه اقاقیا چه زود گذشت چه زود گذشت بچگیا بزرگ شدیم کنار هم دوستای خوب برای هم امروز شدیم ساقدوش تو ایستاده دوش به دوش تو ایستاده دوش به دوش تو امشب عروسی توئه چشما به دنبال توئه حلقه زرد عاشقی زیور دستای توئه امشب عروسی توئه چشما به دنبال توئه حلقه زرد عاشقی زیور دستای توئه ما ماماما ماما ما ماما ماماما ماماما ماما ما ماما با عرض سلام، شهبالم امشب مهمونم و خیلی خوشحالم دوماد از دوستای خوب بچگیمه اون تنها رفیق روزای زندگیمه از بچگی تا حالا همدمشم امشب عروسیشه، من بِست مَنِشَم پدر مادر عروس دلواپسن نکنه به مهمونا خوب نرسن ساقدوشا دور همه حلقه زدن هی با هم پچ پچ میکنن و حرف می زنن عروس داماد می رقصن، چیک تو چیکَن هردوتاشون گود لوکین و شیک و پیکن موزیک داغ داغه، ریتمش فانکیه بذار برم ببینم ارکست کیه واو بلک کتس، سیلوئت و مارتیکه اِکس کیوز می، آقا رو صورتتون جای ماتیکه ماتیکه؟ او مای گاد ماتیک رو لبای تازه عروس سرخ مث یه گله آتیشه چشمای هراسون شازده دوماد عاشق آب و رنگ مهتابیشه تاپ تاپ می زنه قلب عروس نکنه که داره خواب می بینه تیک تیک ساعت کنج اتاق از باغ لحظه ها گل می چینه ما ماماما ماما ما ماما امشب عروسی توئه چشما به دنبال توئه حلقه زرد عاشقی زیور دستای توئه امشب عروسی توئه چشما به دنبال توئه حلقه زرد عاشقی زیور دستای توئه ما ماماما ماما ما ماما ماماما ماماما ماما ما ماما بزرگ شدیم کنار هم دوستای خوب برای هم امروز شدیم ساقدوش تو ایستاده دوش به دوش تو ایستاده دوش به دوش تو امشب عروسی توئه چشما به دنبال توئه حلقه زرد عاشقی زیور دستای توئه امشب عروسی توئه چشما به دنبال توئه حلقه زرد عاشقی زیور دستای توئه ما ماماما ماما ما ماما ماماما ماماما ماما
Writer(s): Shahbal Shabpareh Lyrics powered by www.musixmatch.com
instagramSharePathic_arrow_out