Lyrics

Mae gennym gwch a hwnnw'n suddo We've got a boat and it's sinking Ond paid cyhuddo fi o beidio gwneud dim But don't hide me from doing nothing Tymhestloedd gwyllt sydd wedi ein dilyn It's wild storms that have followed us A does dim tir i ni gael rhedeg i ffwrdd And there's no land to run away to Ti'n wylo pan dwi'n chwerthin You're crying while I'm laughing Ond pan ddaw diwedd y byd But when the end of the world comes Dwisho bod hefo ti I want to be with you A phan ddaw'r byd i ben And when the world comes to an end (Dwisho bod hefo ti) (I want to be with you) A phan ddaw'r dilyw mawr And when the big flood comes Dwisho bod hefo ti I want to be with you A phan ddaw'r awyr i lawr And when the sky comes down (Dwisho bod hefo ti) (I want to be with you) A drwy afonydd o dan cawn nofio And through rivers of fire we can swim A phan ddaw'r byd i ben And when the world comes to an end Mae gennym ardd a honno yn gwywo We've got a garden and it's fading Heblaw y celyn sydd yn pigo o hyd Except the holly that's still stinging Mae'r drain yn ddwys a'r gwair at fy sgwyddau The thorn is deep and the hay to my shoulders A llafn y pladur sydd yn malu o hyd And the blade of the scythe that is still chopping Dwi'n wylo pan ti'n chwerthin I'm crying while you're laughing Ond pan ddaw diwedd y byd But when the end of the world comes Dwisho bod hefo ti I want to be with you A phan ddaw'r byd i ben And when the world comes to an end (Dwisho bod hefo ti) (I want to be with you) A phan ddaw'r dilyw mawr And when the big flood comes Dwisho bod hefo ti I want to be with you A phan ddaw'r awyr i lawr And when the sky comes down (Dwisho bod hefo ti) (I want to be with you) A drwy afonydd o dan cawn nofio And we can swim through rivers of fire A phan ddaw'r byd i ben And when the world comes to an end Sali Mali Sali Mali (X4) Dwi'n wylo pan ti'n chwerthin I'm crying while you're laughing Ond pan ddaw diwedd y byd But when the end of the world comes Dwisho bod hefo ti I want to be with you A phan ddaw'r byd i ben And when the world comes to an end (Dwisho bod hefo ti) (I want to be with you) A phan ddaw'r dilyw mawr And when the big flood comes Dwisho bod hefo ti I want to be with you A phan ddaw'r awyr i lawr And when the sky comes down (Dwisho bod hefo ti) (I want to be with you) Sali Mali Sali Mali (Dwisho bod hefo ti) (I want to be with you) (X4) Sali Mali Sali Mali Mae Jaci Soch yn oer yn y nos
Writer(s): Gruffudd Rhys, Cian Ciaran, Huw Bunford, Dafydd Ieuan, Guto Pryce Lyrics powered by www.musixmatch.com
instagramSharePathic_arrow_out