Lyrics

Ở đâu là thực tại Ở đâu là mơ Ở đâu là tương lai Ngay đây là nỗi nhớ Rồi mơ mộng, rồi mong chờ Khoảnh khắc phai nhạt theo từng giờ Ngày qua ngày Vẫn nơi này Vẫn không thấy Rồi cũng đến Thực tại thức ta dậy Ngày đầu nơi đây, ngày mai chia tay Ngày về nơi đây, ngày về không ai Ngày đầu say sưa, ngày mai đã hứa Ngày về lung lay, ngày về không ai Nếu có niềm hư hao tựa như điều ước Một thời bình yên sẽ không đặt cược Mỗi một giờ trôi, kì vọng nhân đôi Lời đầu bối rối ngày về buông xuôi Ở đây không tồn tại Ở đây là mơ Ở đây là sợ hãi Ngay đây là nỗi nhớ Rồi mơ mộng, rồi mong chờ Khoảnh khắc phai nhạt theo từng giờ Ngày qua ngày vẫn nơi này Vẫn không thấy Rồi cũng đến Thực tế thức ta dậy Ngày đầu nơi đây, ngày mai chia tay Ngày về nơi đây, ngày về không ai Ngày đầu say sưa, ngày mai đã hứa Ngày về lung lay, ngày về không ai Nếu có niềm hư hao tựa như điều ước Một thời bình yên sẽ không đặt cược Mỗi một giờ trôi, kì vọng nhân đôi Lời đầu bối rối ngày về buông xuôi Rồi mơ mộng Rồi mong chờ Rồi cũng đến Thực tế thức ta dậy Ngày đầu nơi đây, ngày mai chia tay Ngày về nơi đây, ngày về không ai Ngày đầu say sưa, ngày mai đã hứa Ngày về lung lay, ngày về không ai Nếu có niềm hư hao tựa như điều ước Một thời bình yên sẽ không đặt cược Mỗi một giờ trôi, kì vọng nhân đôi Lời đầu bối rối ngày về buông xuôi Nếu có niềm hư hao tựa như điều ước Một thời bình yên sẽ không đặt cược Nếu có niềm hư hao tựa như điều ước Một thời bình yên sẽ không đặt cược
Writer(s): Viet Thanh Nguyen Lyrics powered by www.musixmatch.com
instagramSharePathic_arrow_out