Music Video

Featured In

Credits

PERFORMING ARTISTS
Chikuzen Sato
Chikuzen Sato
Vocals
Masayuki Sakamoto
Masayuki Sakamoto
Piano
Teppei Kawasaki
Teppei Kawasaki
Bass
Tomo'o Tsuruya
Tomo'o Tsuruya
Drums
Yoshito Tanaka
Yoshito Tanaka
Guitar
Hideaki Sakai
Hideaki Sakai
Percussion
Uchu Yoshida
Uchu Yoshida
Violin
Rina Odera
Rina Odera
Violin
Hikari Shimada
Hikari Shimada
Violin
Akiko Shimauchi
Akiko Shimauchi
Violin
Reiichi Tateizumi
Reiichi Tateizumi
Viola
Masao Watanabe
Masao Watanabe
Cello
Mitsuru Tanaka
Mitsuru Tanaka
Flugelhorn
Ryoji Ihara
Ryoji Ihara
Flute
COMPOSITION & LYRICS
Ugetsu Nakayama
Ugetsu Nakayama
Lyrics
Franz Xaver Gruber
Franz Xaver Gruber
Composer
Joseph Mohr
Joseph Mohr
Songwriter
Masayuki Sakamoto
Masayuki Sakamoto
Arranger
John Freeman Young
John Freeman Young
Translation
PRODUCTION & ENGINEERING
Chikuzen Sato
Chikuzen Sato
Producer
instagramSharePathic_arrow_out