Music Video

Credits

PERFORMING ARTISTS
Spirit of Praise
Spirit of Praise
Performer
Mpumi Mtsweni
Mpumi Mtsweni
Vocals
COMPOSITION & LYRICS
Mpumi Mtsweni
Mpumi Mtsweni
Songwriter

Lyrics

Sibuyise, Sibuyise Ngoba singabakho Siqondise, Siqondise Ngoba singabakho Sicela usilawule Silawule, singabakho Sibuyise, sibuyise, singabakho Siqondise, siqondise, singabakho Silawule, silawule, singabakho Siyahluleka, ngokwethu thath'indawo Yakho Jesu Sithembe Wena, uluncedo lwethu Siyahluleka, ngokwethu thath'indawo Yakho Jesu Sithembe Wena, uluncedo lwethu Siyahluleka, ngokwethu thath'indawo Yakho Jesu Sithembe Wena, uluncedo lwethu Siyahluleka, ngokwethu thath'indawo Yakho Jesu Sithembe Wena, uluncedo lwethu Uluncedo lwethu Thath'indawo Yakho Jesu Thath'indawo Yakho Jesu Uluncedo lwethu Uluncedo lwethu Thath'indawo Yakho Jesu Thath'indawo Yakho Jesu Thath'indawo Yakho Jesu Thath'indawo Yakho Jesu Thath'indawo Yakho Jesu Thath'indawo Yakho Jesu Uluncedo lwethu Thath'indawo Yakho Jesu Thath'indawo Yakho Jesu Thath'indawo Yakho Jesu Thath'indawo Yakho Jesu Thath'indawo Yakho Jesu Thath'indawo Yakho Jesu Uluncedo lwethu Thath'indawo Yakho Thath'indawo Yakho Uluncedo,Uluncedo lwethu Thath'indawo Yakho Thath'indawo Yakho Uluncedo,Uluncedo lwethu
Writer(s): Mpumi Mtsweni Lyrics powered by www.musixmatch.com
instagramSharePathic_arrow_out